امروز : دوشنبه , 11 اسفند 1399
  • طراحی ، مشاوره و نظارت بر ساخت، نصب و اجرای خطوط انتقال نفت وگاز
  • طراحی ، مشاوره و نظارت بر ساخت ، نصب و اجرای تاسیسات و تجهیزات ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز
  • طراحی ، مشاوره و نظارت بر ساخت ، نصب و اجرای تاسیسات و تجهیزات تلمبه خانه های نفت
  • طراحی ، مشاوره و نظارت بر اجرای واحد های پالایشگاهی نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی
  • مشاوره و ارائه خدمات مربوطه در رابطه با مهندسی خرید
  • مشاوره ، ارائه خدمات و تهیه گزارشات زیست محیطی
  • مشاوره و ارائه خدمات در رابطه با سیستم های  اطلاعات جغرافیایی  ( G.I.S ) 
  • خدمات مدیریت طرح ( MC )